Sota el nom 'El plàstic pot deixar de ser un residu per esdevenir un recurs?' la trobada ha reunit diversos experts en l’ús del plàstic i la gestió sostenible com a residu.

El plàstic és un dels materials amb més transcendència per a la vida moderna i implica desafiaments en la fabricació, en l’ús i, especialment en la gestió com a residu. Sota el títol ‘El plàstic pot deixar de ser un residu per esdevenir un recurs?’, CTRASA ha organitzat aquest dijous una conferència per analitzar i portar a debat aquests desafiaments al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

La Sala Consòrcia ha acollit les intervencions de diversos experts, tant externs com provinents del mateix Centre de Tractament de Residus. És el cas de la responsable de Medi Ambient, Elena Izquierdo, qui ha reflexionat al voltant de ‘La visió d’una economia circular per als plàstics’. És a dir, com incorporar un material com aquest, que en el millor dels casos triga dècades a descompondre’s, en una economia de producció més sostenible, reducció dels residus, reutilització i en última instància, de reciclatge. Izquierdo ha explicat com treballa la indústria europea per a una producció circular, basada en les matèries primeres d’origen biològic i la captura i ús de carboni. Actualment la taxa a Europa de contingut de “plàstics circulars” en nous productes és del 13,5%, per això per a l’experta “calen més esforços per complir amb l’ambició per al 2030, d’un 25%”.


Abans, però, la primera de les conferències s’ha centrat en el vessant més jurídic dels residus plàstics. Amb el nom de ‘Marc normatiu i gestió dels residus plàstics a Andorra’, Mari Carmen Gutiérrez, cap d’Unitat d’Economia Circular, Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, ha repassat en la seva intervenció els aspectes legals i legislatius més importants que l’afecten, incloent-hi el Pla Nacional de residus i l’Estratègia nacional d’economia circular. El segon torn del dia ha estat per al president de l'Associació de Gestors de Residus d'Andorra (AGREDA), Francesc Zamora, qui ha abordat si es fa un bon ús del material en la ponència ‘Plàstic, ús o abús?’, tot recordant que no tots els plàstics són iguals i tampoc la seva biodegradabilitat. Finalment, la darrera de les ponències ha estat formulada per Salvador Borrós, director general i catedràtic de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), qui ha parlat sobre un altre dels residus més difícils de gestionar, els microplàstics, i el seu gran impacte sobre el medi ambient, així com les estratègies a seguir per reciclar-los.

La gerent de CTRASA, Cristina Rico, ha valorat molt positivament la jornada i ha destacat el valor de la tasca divulgadora de tot el grup FEDA amb accions com aquesta. Rico ha explicat que “hem de treballar en la reducció de l’ús del plàstic perquè és un material que no és sostenible” però que abans d’arribar a la gestió del residu això “ha de començar per l’ecodisseny”, la fabricació que busca materials alternatius, i el consum. En aquest sentit, també ha recordat que la legislació europea cada vegada està més enfocada en aquest sentit.

Aliances público-privades com les de CTRASA amb l’empresa col·laboradora ATLAS Gestión Medioambiental, coorganitzadora de l’acte, són un dels mecanismes més importants per avançar en els objectius del desenvolupament sostenible. A banda d’aquest objectiu 17, d’”Aliança pels objectius”, la jornada d’avui ha servit per compartir idees que s’emmarquen en els objectius 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”, 12 “Consum i producció responsables” i 13 “Acció climàtica”, entre altres.