Després de l'èxit de la primera edició que va rebre 23 projectes i se centrava en l'energia sostenible, enguany s'han introduït alguns canvis per facilitar i fomentar la participació. La franja d'edat dels participants s'amplia i s'han reduït les modalitats i s'ha passat de tres a dues línies bàsiques en una d'aportació d'idees i una altra de material divulgatiu. Es mantenen, però, els temes sobre els quals hauran de tractar els treballs: l'estalvi energètic a l'escola i a casa, la generació i aprofitament de l'energia i les noves tecnologies i l'empresa. També s'ha reduït el material que ha d'acompanyar les propostes. Caldrà adjuntar una memòria dels alumnes on expliquin els procediments emprats i una memòria del professor valorant la tasca realitzada.

Els treballs es poden presentar fins al 12 de maig del 2014 a les 15 hores al centre Andorra Sostenible i el primer premi és un viatge a la Vall Fosca per a tota la classe del guanyador, el segon una visita al museu i les instal·lacions de FEDA i per a tots els participants hi haurà un obsequi.