El servei de calefacció urbana de FEDA cada cop és més a prop de ser una realitat. Es un projecte dissenyat i realitzat per empreses d’Andorra, respectuós amb el medi ambient, amb la garantia de qualitat de FEDA i concebut amb criteris d’eficiència i de sostenibilitat. El projecte és un pas més per garantir el futur del subministrament d'energia a Andorra.

El sistema funcionarà amb un circuit de tubs amb origen i final a la central de cogeneració, actualment en construcció a la recta d’Incles. Les tasques de col·locació de les canonades que constitueixen la xarxa de calefacció avancen a bon ritme. Van començar a principi de maig i es preveu que estiguin acabades a final d’any.

La primera fase esta pràcticament acabada i les obres s’aturaran durant l'estiu per a respectar la qualitat de l’entorn i l'estada dels turistes a la zona. Passat Meritxell s'iniciarà el tram final dins del poble de Soldeu. La presència d’una galeria de serveis construïda fa dos anys durant l’eixample de la carretera a l’entrada de Soldeu, facilitarà molt la col·locació i manteniment de les canonades i minimitzarà les molèsties als veïns i futurs clients de la calefacció urbana.

La xarxa consta de 2.500 metres de canonades, des de la corba de Sant Pere del Tarter fins a la sortida nord del poble de Soldeu, passant per la central de cogeneració. Aquesta xarxa consta de dos tubs que circulen en paral·lel. El primer porta aigua escalfada a 95 graus que es la que transporta l'energia fins als nostres clients. El segon amb una temperatura de 75 graus constitueix el retorn cap a la central, on es torna a escalfar fins a 95 graus. És un circuit tancat i un cop les canonades ja estan plenes, no requereix cap consum d'aigua. Els clients utilitzen la diferencia de temperatura entre els dos circuits per escalfar l'aigua que necessiten, ja sigui aigua calenta sanitària o bé per a escalfar els seus radiadors de calefacció.

El sistema es comporta com una sola caldera per a tothom. A més de la producció de calor per a la calefacció urbana, FEDA aprofita la central per a produir electricitat i garantir un servei de qualitat i competitiu.

Els tubs de la xarxa tenen 250mm de diàmetre i van disminuint a mesura que s’acosten al final del recorregut, fins arribar als 100mm.

Per què l'energia dins dels tubs no es dissipi, la canonada porta un revestiment aïllant de poliuretà del doble del gruix, de forma que en conjunt, el tub mesura fins a mig metre de diàmetre. El cabal d’aigua variarà en funció de la demanda de cada moment, però la instal·lació està preparada per cobrir les necessitats d’escalfor i aigua calenta de tota la zona. FEDA esta també col·laborant amb Govern en l'eixample de la carretera fins al Tarter, construint una nova galeria de serveis. Aquestes obres facilitaran l'extensió de la xarxa en el futur i en reduirà el cost i l'impacte.

Els treballs de construcció de la xarxa de calefacció urbana tenen un cost de 3 milions d’euros i s’inclouen dins del pressupost global de 12 milions a què ascendeix tot el projecte de la central de cogeneració i calefacció urbana de Soldeu.

Esperem començar la fase de proves passat l'hivern que ve i poder-vos convidar a veure el funcionament d'aquesta primera instal·lació de calefacció urbana. Volem fer un projecte referent aprofitant l'entorn de qualitat que ens brinda un centre d’esquí pioner i de nivell mundial. La nostra aportació serà d’acompanyar-lo en la seva transformació cap a la sostenibilitat i eficiència energètica.