Amb la voluntat de continuar oferint el millor servei als clients, FEDA ha col·laborat des del primer moment amb els interlocutors de BPA.

En particular, i respecte als clients que tenen domiciliats els rebuts a BPA, FEDA garanteix en tot moment la gestió dels rebuts corresponents al consum elèctric. En el cas de rebre un retorn del rebut per part de l’entitat, no hem activat el procediment habitual d’avís d’impagament, sinó que gestionem tots els casos de manera individual per evitar que aquesta situació excepcional pugui generar molèsties al client.

FEDA ha desenvolupat les operacions habituals amb tota normalitat durant els darrers dies.

En resposta al comunicat dels representants dels treballadors/es de BPA i filials, FEDA fa constar que en cap moment s’han donat instruccions internes per aconsellar als clients canvis de domiciliació.