Des d’aquest estiu, FEDA ha instal·lat aparells de càrrega pública per a vehicles elèctrics. Actualment hi ha instal·lats 7 punts de càrrega dobles, que s’han anat posant en funcionament de manera progressiva. Aquest desplegament continuarà durant els propers mesos.

Darrerament, hem rebut queixes sobre el funcionament del servei. Durant els mesos de setembre i octubre s’han efectuat 282 recàrregues, de les quals, un 5% han tingut alguns dels problemes següents. 

  • Clients que no han pogut connectar-se en arribar.
  • Clients que no han pogut retirar el cable al moment de recuperar el vehicle.

Demanem disculpes per les molèsties ocasionades, i aprofitem aquest espai per informar-vos que estem treballant en la resolució d’aquests incidents.

En cas d’haver-hi qualsevol problema, FEDA posa a disposició el seu telèfon d’avaries 145.

Les actuacions de FEDA davant aquestes incidències consistiran en:

  • Si no es té accés al punt de càrrega, s’informarà al client afectat d’altres punts de càrrega lliures en aquell moment, i es procedirà a normalitzar la situació del carregador afectat.
  • Si no es pot desendollar el cable, FEDA enviarà ràpidament l’equip tècnic per a desbloquejar l’aparell.