La primera fase de les obres per construir la futura Estació transformadora de la Gonarda començarà el proper dilluns 15 d’abril. Els treballs inicials consistiran en el moviment de terres i la preparació del terreny per a la segona fase, que serà la construcció de la infraestructura.
El cap d’Enginyeria de FEDA, Marc Calvet, ha informat d’aquesta planificació als membres de la plataforma Aldosa Veïns i a d’altres veïns de la zona en una reunió que ha tingut lloc aquest dimecres al Quart de l’Aldosa.
L’ETR de la Gonarda és una infraestructura prevista a la xarxa elèctrica de FEDA des de l’any 1991 i que actualment es fa molt necessària per poder garantir el creixement del subministrament elèctric de les Valls del Nord amb qualitat. A més, el compromís de FEDA de contribuir a la reducció de les emissions comporta afavorir el consum d’energia elèctrica per davant d’altres tipus d’energia, ja que en aquest sector es pot apostar per les fonts renovables. Així doncs, l’ETR també afavorirà aquest objectiu.
En la reunió d’aquest dimecres s’han aportat totes les dades de la previsió de l’obra amb la intenció de mantenir la bona comunicació amb els veïns que s’ha tingut des de l’inici de la concepció del projecte. Així, s’ha recordat que s’han aplicat mesures addicionals per pal·liar qualsevol alteració per als veïns: s’han previst mesures extraordinàries per a l’aïllament acústic de l’obra, i també s’han planificat accions mediambientals com la recuperació d’arbres de la zona o la col·locació de caixes niu que afavoreixin la reproducció d’aus. Pel que fa al disseny de l’edifici, s’ha dut a terme un procés de definició en què els veïns han estat implicats i que ha donat com a resultat una infraestructura similar a qualsevol residència de la zona i amb una gran integració paisatgística.
Finalment, pel que fa a la primera fase de les obres, s’ha establert una planificació dels treballs que destorbi el mínim possible la convivència dels veïns, de tal manera que es limita l’horari del trànsit de camions i es respecten sense treball els horaris més freqüents d’estar a casa (migdia i vespres).
Calvet ha convidat els veïns a una nova reunió en un termini d’un mes i s’ha posat a disposició per atendre telefònicament qualsevol inquietud durant els primers dies dels treballs.
L’objectiu és que l’estació pugui entrar en funcionament durant el primer semestre del 2022.