Aquest dimarts i dimecres han arribat a la nova Estació Transformadora i Repartidora de la Gonarda els dos transformadors de potència que donaran servei a l’ETR que ha de garantir el creixement del subministrament elèctric de les Valls del Nord i optimitzar el repartiment del consum elèctric entre les dues valls. Els dos transformadors entraran en servei el 2023, després que s’enllesteixi la infraestructura a finals del 2022.

FEDA té molt en compte en tots els seus projectes l’impacte ambiental i la sostenibilitat, un dels pilars de l’organització. Així, els transformadors han estat dissenyats amb la nova normativa europea Ecodesign Tier 2, que garanteix que siguin més respectuosos amb el medi ambient i més eficients. Entre altres, utilitzaran oli èster sintètic, que aporta una major seguretat, sent biodegradable i amb un punt d’inflamació molt més elevat que els olis convencionals minerals.

De fet, tota la infraestructura s’ha dissenyat intentant reduir al mínim l’impacte visual. Per exemple, s’ha fet un estudi volumètric i paisatgístic específic, adaptat a l’entorn, amb tots els equipaments elèctrics ocults als vianants, i s’ha previst una il·luminació que passi desapercebuda a l’exterior i una coberta vegetal que doni continuïtat al vessant de la muntanya, deixant l’ETR totalment integrada. Igual que amb els transformadors, les últimes tecnologies també permetran que la resta dels equipaments elèctrics siguin d’un volum menor i quedin ocults a l’interior de l’edifici.

A banda d’aquestes mesures, els nous transformadors són molt silenciosos. Si l’habitual en el mercat són uns 70 dB, aquests estan certificats a 48 dB a 2 metres, un nivell de so inferior al d’un aplec de persones o un rentaplats.

Transformador ETR La Gonarda