La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, i presidenta de FEDA, Silvia Calvó, s’ha reunit a Madrid aquest divendres amb la seva homòloga espanyola, la Vicepresidenta Tercera i Ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera. La reunió ha permès continuar avançant en el desenvolupament de les infraestructures energètiques comunes, així com també aprofundir en les relacions d'amistat i de bon veïnatge entre ambdós països. Les dues ministres han compartit la situació energètica de cada país, els escenaris de futur al tomb d’aquesta temàtica i Calvó s’ha interessat així per fer un seguiment de la situació energètica a nivell Europeu.

Entrant al detall, la trobada ha permès acordar iniciar els treballs per a l'establiment de la nova interconnexió elèctrica internacional contemplada a la Planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2021-2026. Entre els diversos objectius del document hi figura el reforçament de les infraestructures existents i la promoció de noves instal·lacions que permetin avançar en el camí de la transició ecològica garantint el subministrament i tenint com a màximes prioritats la protecció del medi ambient i l'eficiència econòmica del sistema elèctric.

En aquest context, la nova interconnexió, que contribuirà a garantir el subministrament elèctric d'Andorra, ja es contemplava entre les actuacions posteriors a l'any 2020 de l'anterior planificació de la xarxa de transport 2015-2020, i ara es troba inclosa en l'actual planificació a petició de FEDA. El principal objectiu de la nova interconnexió és incrementar la capacitat d'intercanvi entre els sistemes elèctrics dels dos països per poder alimentar, des del sistema elèctric espanyol, les creixents demandes esperades al sistema andorrà, atès que la potència de l'eix actual no aconseguiria assolir la capacitat suficient per satisfer la demanda prevista al Principat.

La posada en marxa de la interconnexió comportarà el desplegament d'un nou doble circuit a 220kV des d'Adrall a la frontera amb Andorra l'ampliació de la subestació d'Adrall, així com el posterior desmantellament de l'actual línia de 110kV. Aquest treball serà desenvolupat sota la coordinació dels respectius operadors de transport de la xarxa elèctrica, Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) i Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), garantint-se en tot moment la màxima protecció mediambiental i de la biodiversitat a les àrees d’actuació.

De forma paral·lela, Andorra continuarà impulsant les infraestructures d'energia renovable necessàries per reduir la dependència energètica, contribuint així a assolir l’objectiu de neutralitat carboni el 2050. L’acord també estipula que Andorra es beneficiarà en matèria de seguretat i qualitat de subministrament, seguint els anàlisis fets per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

La delegació andorrana s’ha complementat amb la participació de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i la segona secretària de l’Ambaixada d’Andorra, Iolanda Arauz. Per part espanyola han format part de la reunió el director general de Política Energètica i Mines, Manuel García, i l’assessor d'Afers Internacionals i Unió Europea del Gabinet de la vicepresidenta, Borja Sastre.