Canviar la domiciliació bancaria

El canvi de domiciliació bancària es pot fer personalment a les nostres oficines o bé per fax, per correu postal o per , enviant aquest formulari degudament omplert i signat, i adjuntant una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat..