Petició d?ofertes

Petició d?oferta 1:
Societat: Capçalera d'Infraestructures
Construcció de proteccions per fer front a corrents d'arrossegals a l'afluent Nord de la font del Cuc a Andorra la Vella
Petició d?oferta 2:
Societat: Capçalera d'Infraestructures
Instal·lacions de cogeneració de la Comella i de la central de suport associada