Concursos

Concurs 1:
FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE FERMETURE POUR CHAMBRES DE TIRAGE
Concurs 2:
Adquisició de trapes per arquetes
Concurs 3:
Adquisició de comptadors trifàsics de lectura semi indirecta protocol PRIME, mòdems i concentradors
Concurs 4:
Adquisició de comptadors PRIME
Concurs 5:
OBRA CIVIL DE LES PLATAFORMES I ACCESSOS DE LA CENTRAL DE COGENERACIÓ DE LA COMELLA
Concurs 6:
CONSTRUCCIÓ XARXA DE CALOR ANDORRA LA VELLA - F0
Concurs 7:
Contractació d'una assegurança per la cobertura dels riscos concernint Forces Elèctriques d'Andorra