Petició d?ofertes

Petició d?oferta 1:
Societat: Feda
Construcció de l’edifici de l’estació de trencament de pressions de la xarxa de calor d’Andorra la Vella
Petició d?oferta 2:
Societat: Feda
Ampliació de la xarxa de calor de Soldeu, en la zona El Tarter – xarxa troncal – fase 2, la pleta de Sant Pere
Petició d?oferta 3:
Societat: Feda
Adquisició d’indústries i centralitzacions de comptadors
Petició d?oferta 4:
Societat: Feda
Adquisició de cable de coure de Baixa Tensió
Petició d?oferta 5:
Societat: Feda
Digitalització dels fons documentals de FHASA (1927-1990)