Concursos

Concurs 1:
Prestacions de manteniment i millora de serveis TIC Lot 6 – Suport diari
Concurs 2:
Serveis de subcontractació de personal temporal
Concurs 3:
Edicte del 13-04-2018 per contractar una persona per ocupar una plaça de Responsable de Projectes dins l’àrea de Tecnologies de la Informació.
Concurs 4:
Edicte del 13-04-2018 per contractar una persona per ocupar una plaça de Responsable de Servei de Contractació i Compres dins la Direcció de Planificació i Control.
Concurs 5:
Prestacions de manteniment i millora de serveis TIC Lot 1 – Comunicacions